Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Stage bij AZ Sint-Jan >  Stageplaatsen >  Labo campus (campus SJ)

Labo campus (campus SJ)

Info

We heten je van harte welkom voor je stage op de dienst Laboratoriumgeneeskunde

Bij ons kun je terecht voor de volgende stage(s):

  • medisch laboratoriumtechnoloog (e)
  • kijkstage

Administratieve formaliteiten

Aanvraag van de stage

Indien je interesse hebt om een stage te volgen op de dienst laboratoriumgeneeskunde, neem je contact op met dhr. Stijn De Kesel (stijn.dekesel@azsintjan.be), stafmedewerker zorg. Dit kan via het elektronisch aanvraagformulier. Na ontvangst en de verwerking van jouw aanvraag, nemen wij contact met je op om verdere afspraken te maken.

De veiligheidsopleiding

Gelieve de onthaalbrochure met de veiligheidsopleiding aandachtig te lezen voor de aanvang van de stage. Indien je hieromtrent vragen hebt, kun je die bespreken met je stagebegeleider op de eerste dag van je stage.


De werkpostfiche per afdeling

De preventie-adviseur van het ziekenhuis heeft de risico's en de bijhorende preventiemaatregelen van het laboratorium klinisch biologie in kaart gebracht. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar je stage zal lopen en dat je de bijhorende preventiemaatregelen in acht neemt. Daarom vragen we je op de eerste dag van je stage de werkpostfiche ondertekend af te geven aan de opleidingsverantwoordelijke. Je kunt de werkpostfiche zelf afdrukken via de website of anders krijg je 2 exemplaren, 1 ter ondertekening en 1 voor jezelf op de eerste dag van je stage. Het ondertekenen van een werkpostfiche gebeurt één maal per student per academiejaar.

Formulier voor gezondheidsbeoordeling

Om stage te kunnen lopen in het laboratorium moet je in het bezit zijn van een

  • formulier voor gezondheidsbeoordeling afgeleverd door de arbeidsgeneesheer van de school
  • bewijs van inenting tegen hepatitis B
  • bewijs van screening op TBC

Een kopie van deze bewijzen (bij controle van de arbeidsinspecteur moeten die ten allen tijde kunnen voorgelegd worden) moet overhandigd worden op de eerste stagedag aan de opleidingsverantwoordelijke, zonder deze documenten kan men de stage niet aanvatten.

Algemene informatie

Tijdens de eerste dagen van je stage word je bij de laboratoriumdirecteur en/of operationeel directeur verwacht voor een kennismakingsgesprek. Verdere informatie over de dienst en praktische regelingen worden afgehandeld met de opleidingsverantwoordelijke.

Contact

Heb je nog vragen, dan kun je steeds contact opnemen met stafmedewerker zorg stijn.dekesel@azsintjan.be of voor praktische vragen met de opleidingsverantwoordelijke voor het laboratorium martine.lansens@azsintjan.be

Werkpostfiches