Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Stage bij AZ Sint-Jan >  Stageplaatsen >  Klinische psychologie (campus SJ)

Klinische psychologie (campus SJ)

Info

We heten je van harte welkom voor je stage op de Dienst Klinische Psychologie!

Bij ons kun je terecht voor de volgende stage(s):

  • Licentiaat/Master in de klinische psychologie
  • Bachelor in de Toegepaste Psychologie


Administratieve formaliteiten

Aanvraag van de stage

Indien u interesse hebt om een stage te volgen op de Dienst Klinische Psychologie, neemt u contact op met de hoofdpsychologe Lic. A. Verhaert ( ann.verhaert@azsintjan.be of 050.452470). Van haar kunt u vernemen of er nog stageplaatsen vrij zijn. Indien er geen plaatsen meer vrij zijn, heeft het geen zin verdere stappen te ondernemen. Indien er wel nog plaatsen vrij zijn, zal zij u verwijzen naar de mogelijke stageleider(s), met wie u een afspraak kunt maken voor een kennismakingsgesprek. Als dit gesprek resulteert in een wederzijds engagement voor een stage, zal u medegedeeld worden welke stappen u dient te zetten om de stage-aanvraag verder af te werken.

De veiligheidsopleiding

Gelieve de onthaalbrochure met de veiligheidsopleiding aandachtig te lezen voor de aanvang van de stage. Indien je hieromtrent vragen hebt, kun je die bespreken met je stagementor op de eerste dag van de stage.

De werkpostfiche per afdeling

De preventie-adviseur van het ziekenhuis heeft de risico's en de bijbehorende preventiemaat¬regelen van de verschillende afdelingen en diensten in kaart gebracht. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar je stage zal lopen en dat je de bijhorende preventiemaatregelen in acht neemt. Daarom vragen we je om de werkpostfiche van de afdeling Klinische Psychologie af te drukken en mee te brengen op je eerste stagedag.

Formulier voor gezondheidsbeoordeling

Om stage te kunnen lopen in een ziekenhuis moet je in het bezit zijn van een formulier voor gezondheidsbeoordeling waaruit blijkt dat je fysisch geschikt bent om stage te doen. Dit formulier wordt afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst van je school (vb. IKMO, IDEWE, Departement Medisch toezicht van de Universiteit, …). Zorg dat je dit formulier of een kopie ervan altijd bij je hebt. Bij controle door de arbeidsinspecteur moet dit ten allen tijde kunnen voorgelegd worden. Gelieve een kopie te overhandigen aan de hoofdpsycholoog bij het begin van de stage.

Algemene informatie

Tijdens de eerste dagen van uw stage wordt u bij de hoofdpsycholoog verwacht voor een kennismakingsgesprek. Verdere informatie over de dienst en praktische regelingen worden dan afgehandeld.

Werkpostfiches