Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Stage bij AZ Sint-Jan >  Stageplaatsen >  Kiné (campus SFX)

Kiné (campus SFX)

Info

We heten je van harte welkom voor je stage in Campus Sint-Franciscus Xaverius - fysio!

Bij ons kun je terecht voor de volgende stage(s):

  • Fysio in al zijn aspecten, in het bijzonder langere intense revalidatie;
  • Neurologie en orthopedie/geriatrie;
  • Orthopedie;
  • Psycho-geriatrie;
  • Psychiatrie en psychosomatiek;
  • Relaxatie.


Administratieve formaliteiten

Aanvraag van de stage

Elke stage moet minimum 1 maand voor de aanvang van de stage aangevraagd worden bij de stagecoördinator van de dienst Steven Muls. Dit kan via steven.muls@azsintjan.be. Na ontvangst en de verwerking van jouw aanvraag, nemen we contact met je op om verdere afspraken te maken.

De veiligheidsopleiding

Gelieve de onthaalbrochure met de veiligheidsopleiding aandachtig te lezen voor de aanvang van de stage. Indien je hieromtrent vragen hebt, kun je die bespreken met je stagementor op de eerste dag van de stage.

De werkpostfiche per afdeling

De preventie-adviseur van het ziekenhuis heeft de risico's en de bijbehorende preventiemaatregelen van de verschillende afdelingen en diensten in kaart gebracht. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar je stage zal lopen en dat je de bijhorende preventiemaatregelen in acht neemt. Daarom vragen we je om de werkpostfiche van de afdeling waar je stage zult lopen af te drukken en mee te brengen op je eerste stagedag.

Formulier voor gezondheidsbeoordeling

Om stage te kunnen lopen in een ziekenhuis moet je in het bezit zijn van een formulier voor gezondheidsbeoordeling waaruit blijkt dat je fysisch geschikt bent om stage te doen. Dit formulier wordt afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst van je school (vb. IKMO, IDEWE, …). Zorg dat je dit formulier of een kopie ervan altijd bij je hebt. Bij controle door de arbeidsinspecteur moet dit ten allen tijde kunnen voorgelegd worden.

Contact

Heb je nog vragen, dan kun je steeds contact opnemen met de stagecoördinator van Fysio Campus SFX , bij voorkeur via mail steven.muls@azsintjan.be of op telefoonnummer 050 45 29 44.

Werkpostfiches