Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Stage bij AZ Sint-Jan >  Stageplaatsen >  Dagrevalidatie geriatrie (campus SFX)

Dagrevalidatie geriatrie (campus SFX)

Info

We heten je van harte welkom voor je stage in GDZH 'revalidatie' (dagrevalidatie-geriatrie)!

Bij ons kun je terecht voor de volgende stage(s):

  • stage in kader van opleiding Bachelor in de ergotherapie
  • meeleefstages
  • kijkstages

Administratieve formaliteiten

Aanvraag van de stage

Elke stage moet minimum 2 maand voor de aanvang van de stage aangevraagd worden bij de stagecoördinator van de dienst GDZH 'revalidatie' (dagrevalidatie-geriatrie). Dit kan het electronische aanvraagformulier op deze website. Na ontvangst en de verwerking van jouw aanvraag, nemen we contact met je op om verdere afspraken te maken.

De veiligheidsopleiding

Gelieve de onthaalbrochure met de veiligheidsopleiding aandachtig te lezen voor de aanvang van de stage. Indien je hieromtrent vragen hebt, kun je die bespreken met je stagementor op de eerste dag van de stage.

De werkpostfiche per afdeling

De preventie-adviseur van het ziekenhuis heeft de risico's en de bijbehorende preventiemaatregelen van de verschillende afdelingen en diensten in kaart gebracht. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar je stage zal lopen en dat je de bijhorende preventiemaatregelen in acht neemt. Daarom vragen we je om de werkpostfiche van de afdeling waar je stage zult lopen af te drukken en mee te brengen op je eerste stagedag.

Formulier voor gezondheidsbeoordeling

Om stage te kunnen lopen in een ziekenhuis moet je in het bezit zijn van een formulier voor gezondheidsbeoordeling waaruit blijkt dat je fysisch geschikt bent om stage te doen. Dit formulier wordt afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst van je school (vb. IKMO, IDEWE, …). Zorg dat je dit formulier of een kopie ervan altijd bij je hebt. Bij controle door de arbeidsinspecteur moet dit ten allen tijde kunnen voorgelegd worden.

Algemene informatie

Voorstelling

De dagrevalidatie - geriatrie heeft als voornaamste doelstelling de bejaarde zo lang mogelijk in de thuissituatie te laten functioneren door een gerichte revalidatie. De revalidatie binnen het geriatrisch dagziekenhuis heeft altijd als doel de zelfredzaamheid van de hulpvrager in eigen woon- en leefomgeving te verhogen.

Dit gebeurt met individuele gerichte begeleiding door een multidisciplinair team van:

  • Ergotherapeuten
  • Kinesitherapeuten
  • Sociaal verpleegkundige
  • Logopedist
  • Neuropsycholoog
  • Diëtisten
  • Bejaardenhelpsters

onder leiding van een revalidatiearts en een internist-geriater.

De continuïteit van de medische begeleiding wordt verzekerd door de geriater in overleg met de huisarts.

Doelgroep

Ouderen die herstellen van een ernstige aandoening zoals een beroerte of andere neurologische problematiek, een heelkundige- of een orthopedische ingreep en bij wie na medische evaluatie is uitgemaakt dat de revalidatie kan resulteren in een belangrijke verbetering van de functionele toestand. Personen met een medische of geriatrische problematiek kunnen onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor dagrevalidatie.

De periode van dagrevalidatie binnen het geriatrisch dagziekenhuis is beperkt tot gemiddeld drie kalendermaanden. Een minimum van twee dagen revalidatie per week wordt vooropgesteld.

Openingsuren

De revalidatie van het geriatrisch dagziekenhuis is elke dag open, uitgezonderd in het weekend en op feestdagen. U kunt er terecht van 8.30 tot 17.15u.

Prijs

Er wordt een dagforfait bepaald op basis van het inkomen.

Dagprogramma

U wordt afgehaald tussen 8.15 en 9.30 u.
Bij aankomst wordt u verwelkomd door het team en individueel begeleid gedurende het dagverloop.

Tijdens de dagrevalidatie wordt een combinatie aangeboden van individuele- en groepsgebonden activiteiten met aandacht voor motorische oefeningen, stand- en gangrevalidatie, mobilisatie, ADL-training, mentale stimulatie, geheugen- en oriëntatietraining, neuropsychologische revalidatie, communicatievaardigheden, huishoudelijke activiteiten, aangepast aan de individuele nood van de revalidant.

's Middags krijgt u een warme maaltijd en wordt indien nodig ingestaan voor individuele begeleiding in functie van ADL, slikbegeleiding, positionering,…
Na de maaltijd volgt een kort rustmoment om in de namiddag het revalidatiegebeuren terug op te starten.
Als u nood hebt aan een gesprek, begeleiding, ondersteuning van de draagkracht van de hulpvrager en de familie, hulp bij administratieve taken, … kunt u altijd terecht bij de maatschappelijk werker.

Om 16.30 u. wordt de revalidatie afgerond en wordt iedereen terug naar huis voorbereid.

Werking

Na een eerste fase van contactname, voorstelling en evaluatie wordt nagegaan wat de functionele bekommernissen zijn van de hulpvrager en welke haalbare doelen vooropgesteld kunnen worden binnen de vooropgestelde revalidatietermijn.

Op een wekelijkse teamvergadering, waarop de hulpverleners uit de eerste lijn (o.a. de huisarts) worden uitgenodigd, wordt het revalidatieplan multidisciplinair besproken en zonodig aangepast aan de noden en de evolutie van de revalidant.

Er wordt een bezoek aan huis voorzien door de ergotherapeut en de maatschappelijk werker. Dit om de transfers te oefenen en door te leren aan de familie, mogelijke aanpassingen voor te stellen, thuishulp te regelen of te optimaliseren, …

De revalidatieoefeningen - individueel of in groep - worden afgestemd op de individuele mogelijkheden, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan het inschakelen van rustmomenten.

ADL-assistentie wordt voorzien bij de maaltijd, toiletbezoek, ...

Vervoer van en naar de dagrevalidatie kan door het ziekenhuis georganiseerd worden binnen een afstand van 15 kilometer en is toegankelijk voor rolwagengebonden revalidanten.

Adres

AZ Sint-Jan AV
Campus SFX
Geriatrisch dagziekenhuis
Dagrevalidatie - geriatrie
Spaanse loskaai 1
8000 BRUGGE

T.: 050 47 04 81
F: 050 47 04 80

Contactpersonen

verantwoordelijke dagrevalidatie - geriatrie:

Isabelle Adams
T: 050-47 04 85
E: isabelle.adams@azsintjan.be