Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Klinische paden >  Algemeen

Algemeen

Klinische paden in het AZ Sint-Jan AV

Wat zijn klinische paden?

Een klinisch pad is een multidisciplinair werkinstrument dat prospectief het ideale en te verwachten verloop beschrijft voor een specifieke patiëntenpopulatie met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren.

Voordelen voor de patiënt

Klinische paden bieden voor de patiënt tal van voordelen. Uit onderzoek blijkt dat de volgende voordelen kunnen beschreven worden:

  • betere klinische resultaten
  • betere continuïteit van zorg
  • betere patiënteneducatie
  • grotere betrokkenheid van de patiënt waardoor ook een betere patiëntentevredenheid

Voordelen voor de zorgverlener

Ook voor de zorgverlener bieden klinische paden voordelen. Door de multidisciplinaire aanpak van klinische paden wordt het volledige zorgproces transparant gemaakt waardoor knelpunten makkelijker zichtbaar worden. Knelpunten worden zo ook bespreekbaar gemaakt en er wordt gezocht naar oplossingen, rekening houdend met de beschikbare middelen in de organisatie. Door het werk van de zorgverleners gestroomlijnder te laten verlopen ontstaat er ook een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlener.

Klinische paden versus standaard verpleegplannen

Nog te vaak worden klinische paden verward met standaard verpleegplannen. Het grote verschil met de standaard verpleegplannen is dat iedere discipline betrokken bij het zorgtraject van de patiënt, meehelpt bij de ontwikkeling van een klinisch pad.

Verpleegplannen gaan zich enkel richten op de verpleegkundige interventies terwijl we met klinische paden multidisciplinair gaan werken.

Ontwikkeling klinisch pad

Aan de ingebruikname van een klinisch pad gaat een heel proces vooraf. Gemiddeld zijn we zo'n 9 maanden bezig om een klinisch pad te ontwikkelen. Het ontwikkelingsproces volgens het stappenplan van het Netwerk Klinische Paden bestaat uit 30 stappen die moeten doorlopen worden om tot een kwalitatief goed klinisch pad te komen.

Klinische paden en MVG2

De klinische paden in ons ziekenhuis hebben allemaal eenzelfde lay-out en zijn allemaal aangepast aan de nieuwe MVG2 codering. De interventies zijn aangepast aan de taal gehanteerd bij MVG2 aangevuld met de NIC-taal en de codes staan naast de interventies vermeld om zo ook de referentie verpleegkundigen te helpen en ondersteunen bij de codering.

Doelstelling op termijn

Ons ziekenhuis is sinds 2000 aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden en in 2003 ondertekenden we het charter over patiëntgestuurde zorg en klinische paden. Sindsdien werden een 20-tal klinische paden in gebruik genomen en zijn er nog heel wat klinische paden in ontwikkeling. Ons uiteindelijke doel is om voor 60% van onze patiënten klinische paden te ontwikkelen.

Internet

Op het internet is er veel informatie beschikbaar over klinische paden. Hier vindt u een lijstje met de meest relevante links:

  • www.nkp.be: Dit is de website van het Netwerk Klinische Paden waarbij het ziekenhuis aangesloten is. Zij begeleiden de ontwikkeling van Klinische Paden op een wetenschappelijke manier.
  • www.uzleuven.be/ebm/kp: Op de website van de universitaire ziekenhuizen Leuven vind je een heleboel informatie over 'evidence based medicine' en heel wat links naar internationale websites.
  • www.pubmed.com: Via deze zoekmachine kun je heel wat recente literatuur opzoeken omtrent het onderwerp.