Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Bijscholing en wetenschap >  Evenementen >  Symposium Perinatologie

Symposium Perinatologie

Symposium,  12 December 2015, 08:30

Welkom op ons volgend symposium Perinatologie West-Vlaanderen voor kinderartsen, gynaecologen, assistenten, vroedvrouwen, pediatrisch verpleegkundigen, NICU en N ster verpleegkundigen.

We starten met twee parallelle sessies: enerzijds een verpleegkundig en anderzijds een medisch luik.
Na de pauze organiseren we voor alle aanwezigen een plenaire sessie.

Recente updates en state-of-the-art lectures worden u gebracht door een groep van zeer boeiende sprekers/spreeksters.
We belichten richtlijnen, praktische aspecten inzake opleiding, nieuwe theoretische ontwikkelingen alsook casuïstiek,
en leggen tijdens de voordrachten duidelijk de nadruk op een multidisciplinaire aanpak.
Het geheel wordt voorzien van recent beeldmateriaal.

De rode draad doorheen ons symposium is de stelling dat een optimale perinatale zorg berust op een intensieve regionale samenwerking, zoals heden het geval is binnen onze provincie.

We hopen u dan ook zoals andere jaren talrijk te mogen begroeten in Brugge.

Uitnodiging
Flyer