Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Bijscholing en wetenschap >  Evenementen >  Congres Brucosport

Congres Brucosport

Symposium,  11 March 2017, 09:00

In 2017 is Brucosport aan zijn 30ste congres toe, waarvan het 5de in het vernieuwde - tweejaarlijkse - format.

Om dit lustrum extra luister bij te zetten verlaten we het 'nationale' pad van de laatste 4 edities en kiezen we opnieuw voor een internationale formule met Engels als voertaal.

Het thema wordt ditmaal niet opgebouwd rond een gewricht, maar rond sportgeneeskunde binnen het voetbal en krijgt als werktitel 'Football Medicine: what's new?'.

We hopen jullie in ruime getale te mogen begroeten op 11 maart 2017 voor het congres en het aansluitend banket.


Voor inschrijvingen en informatie: www.brucosport.be

http://www.healthcareacademy.eu/nl/az-st-jan/30ste-brucosport-football-medicine-whats-new