Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Privacy

Privacy

Het ziekenhuis is verplicht om van iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin naast de administratieve ook medische, verpleegkundige en paramedische gegevens worden opgenomen.

Dit dossier is noodzakelijk om u een optimale verzorging en behandeling te garanderen. Dit patiëntendossier is uiteraard strikt vertrouwelijk, wat betekent dat derden hier geen inzage in hebben. Het aanleggen en bewaren van de patiëntendossiers gebeurt volgens de regels voorzien in de privacywet van 8 december 1992.

Hiertoe werd in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostenda AV een reglement tot bescherming van de privacy van de patiënt uitgewerkt. Dit reglement omvat de nodige beveiligingsmechanismen om de patiënten alle bescherming te bieden zoals in de privacywet voorzien. In dit reglement staat ook gedetailleerd welke rechten u als patiënt worden toegekend met betrekking tot deze privacywetgeving. U kan een arts naar keuze aanduiden om de inhoud van uw dossier na te gaan. Uiteraard kan u ook de behandelende ziekenhuisartsen consulteren om toelichting te krijgen over de inhoud van uw dossier. Het opvragen van een medisch dossier kan via het secretariaat van de hoofdgeneesheer-directeur.

Met het oog op het verzekeren van kwalitatieve patiëntenzorg en van de algemene veiligheid plaatste het ziekenhuis in en rond de ziekenhuisgebouwen camera's, dit volgens de geldende wetgeving.

Lees hier het reglement rond de privacywet dat in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostenda AV werd uitgewerkt.