Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

U vindt een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen op de website vanTrefpunt Zelfhulp vzw.

Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. De vzw ondersteunt zelfhulpgroepen en informeert over de meerwaarde van zelfhulpgroepen, lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid. Tenslotte stimuleert Trefpunt Zelfhulp vzw het onderzoek naar zelfhulp en ervaringsdeskundigheid en voert het dit ook zelf uit.
Op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw krijgt u een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Via belangenbehartiging op alle beleidsniveaus en bij de betrokken gezondheidsvoorzieningen wil het initiatief gemeenschappelijke noden en knelpunten helpen op te lossen. Het platform brengt patiëntenverenigingen samen, kaart noden en knelpunten aan, zorgt voor vertegenwoordiging en inspraak, informeert en beslist mee.
Raadpleeg de website van het Vlaams Patiëntenplatform.