Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Opname >  Campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius

Campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius

Op de dag van de opname meldt u zich aan het onthaal. Onze medewerkers zullen u helpen bij de administratieve regelingen en zullen u nuttige informatie verstrekken.

Het opgeven van een GSM-nummer zal leiden tot automatische smsjes die u herinneren aan een afspraak.

Keuze van de kamer

U kunt verblijven in een gemeenschappelijke, een één- of tweepersoonskamer. Voor het verblijf in een éénpersoonskamer wordt een kamersupplement per verpleegdag aangerekend.

Indien u een één- of tweepersoonskamer wenst, bespreekt u dit bij voorkeur vooraf.

Wat brengt u mee?

Administratief

Gewone ziekenhuisopname

 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • adres en telefoonnummer van de persoon tot wie men zich kan wenden tijdens het verblijf
 • formulieren en/of de kaart van uw eventuele hospitalisatieverzekering
 • naam en adres van de huisarts
 • bloedgroepkaartje
 • voor de materniteit: trouwboekje of erkenningsformulier
 • voor personen met buitenlands domicilie:
  - EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring
  - Andere: formulier buitenlands ziekenfonds of -verzekering, garantieverklaring

Spoedopname

Bij spoedopname wordt gevraagd om voornoemde documenten zo vlug mogelijk te bezorgen aan de Onthaaldienst (indien dit niet gebeurt, moeten wij alle rekeningen volledig te uwen laste opmaken).

Dagziekenhuis

Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is geen overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk. Voor deze behandelingen kan u terecht in het chirurgisch dagziekenhuis of het internistisch dagziekenhuis. De opname wordt geregeld door het secretariaat van uw behandelende arts.

De dag van ziekenhuisopname begeeft u zich rechtstreeks naar het secretariaat van het chirurgisch dagziekenhuis (10de verdieping). het secretariaat is open van 06:45 uur tot 16:30 uur en bereikbaar op het nummer 050 45 30 56.

Arbeidsongeval

Indien uw verzorging of onderzoeken het gevolg zijn van een arbeidsongeval, vorderen wij de kosten rechtstreeks van de verzekering. Dit is enkel mogelijk indien u het ongeval aangeeft aan de verzekering en indien wij over de juiste gegevens beschikken:

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering van de werkgever
 • eventueel schadegevalnummer

Andere ongevallen (sport-, school-, verkeersongevallen) worden via uw ziekenfonds geregeld.
Het remgeld kan u zelf terugvorderen van de verzekering.

Geneeskundig

 • verwijsbrief van arts
 • bloedgroepkaart
 • lijst van geneesmiddelen die u thuis inneemt met vermelding van dosis en tijdstip van inname + een kopie van het attest van geneesmiddelen waarvoor u een toelating nodig hebt van de adviserend geneesheer. Klik hier voor de brochure ivm thuismedicatie en opname
 • medische documenten (medische rapporten, RX-foto's)

Persoonlijk

 • persoonlijke kledij
 • toiletbenodigdheden : kam of borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken en washandjes
 • nachtkledij, kamerjas
 • eventueel leesbril, lectuur

Identificatiebandje

Bij opname in het ziekenhuis ontvangt u een identificatiebandje. Dit polsbandje zorgt ervoor dat wij u op elk moment tijdens uw verblijf in het ziekenhuis correct kunnen identificeren. Dit is essentieel bij het toedienen van medicatie, het prikken van bloed of het afnemen van een onderzoek. Controleer steeds of uw naam correct op het bandje staat. Werd het bandje verwijderd, bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Aangifte van arbeidsongeschiktheid

Wettelijk moet iedereen het ziekenfonds verwittigen van zijn/haar werkonbekwaamheid. Deze aangifte moet binnen de twee kalenderdagen gebeuren op het RIZIV-formulier 1101. De patiënt zelf moet instaan voor de uitvoering ervan. Loontrekkenden moeten ook de werkgever op de hoogte brengen.

Ontslag

Uw behandelende arts zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Als u nood hebt aan thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin, kan de sociale dienst daarvoor zorgen.

U mag het terrein van AZ Sint-Jan AV niet verlaten tijdens uw opname zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst en/of de verantwoordelijke arts. Als u tegen het advies van uw arts het ziekenhuis wil verlaten, kan men u in sommige gevallen vragen een attest te tekenen waarin u verklaart dat u dit doet op eigen risico. U kunt echter weigeren het attest te tekenen.