Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Opname >  Campus Henri Serruys

Campus Henri Serruys

Het verloop van de opname is verschillend naargelang het gaat om een onmiddellijke opname, een geplande opname, een spoedopname of een opname in het dagziekenhuis.

Onmiddellijke opname

Na onderzoek door de arts blijkt dat een onmiddellijke opname noodzakelijk is. In dat geval regelt u de formaliteiten met het onthaal van de campus Henri Serruys, dat tijdens de weekdagen geopend is van 07:00 uur tot 19:45 uur en in het weekend van 09:00 uur tot 19:45 uur (t: 059 55 51 11).

Geplande opname

De arts heeft een opnameformulier opgesteld. Bij de eigenlijke ziekenhuisopname biedt u zich aan bij het onthaal waar de administratieve formaliteiten worden vervuld. Bij inschrijving overhandigt u het opnameformulier aan de medewerker van het onthaal. Het opnameuur is afhankelijk van de gemaakte afspraken met de arts of afdeling. Zoals eerder gemeld is het onthaal tijdens de weekdagen open van 7:00 uur tot 19:45 uur en in het weekend van 09:00 uur tot 19:45 uur.

Opname van kinderen

Dit filmpje toont stap voor stap hoe de opname en het verblijf op de dienst Kinderziekten van campus Henri Serruys verlopen.

Spoedopname

Voor dringende verzorging, al dan niet gevolgd door een opname in het ziekenhuis, kan u dag en nacht terecht op onze spoedgevallendienst. In voorkomend geval vraagt u dat iemand van uw familie contact opneemt met het onthaal om de gegevens over uw identiteit, uw ziekenfonds of eventuele andere formaliteiten te vervolledigen.

Opname dagziekenhuis

Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is er geen overnachting noodzakelijk. U kan voor deze behandelingen terecht in het dagziekenhuis. Wij vragen om u, volgens het afgesproken uur, aan te bieden aan het onthaal van het dagziekenhuis (volg route 274) met het opnameformulier.

Identificatiebandje

Bij opname in het ziekenhuis ontvangt u een identificatiebandje. Dit polsbandje zorgt ervoor dat wij u op elk moment tijdens uw verblijf in het ziekenhuis correct kunnen identificeren. Dit is essentieel bij het toedienen van medicatie, het prikken van bloed of het afnemen van een onderzoek. Controleer steeds of uw naam correct op het bandje staat. Werd het bandje verwijderd, bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Kamerkeuze en betaling voorschot bij opname

U kan kiezen tussen een meerpersoons- of een éénpersoonskamer. Het verschil in prijs is enkel toe te schrijven aan het grotere comfort en de privacy, maar geenszins aan de verstrekte verzorging. Bij een éénpersoonskamer wordt een hoger kamersupplement aangerekend en worden de erelonen verdubbeld. In periodes van drukke bezetting is het echter niet steeds mogelijk om rekening te houden met uw keuze.

Bij opname wordt een voorschot gevraagd conform de wettelijke reglementering. Het bedrag is afhankelijk van de door u gevraagde kamer. Dit voorschot betaalt u bij voorkeur met bancontact, kredietkaart of overschrijving aan het onthaal. Het bedrag wordt in mindering gebracht van uw eindfactuur.

Wat brengt u mee?

Administratief

Gewone ziekenhuisopname

 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • adres en telefoonnummer van de persoon tot wie men zich kan wenden tijdens uw verblijf
 • formulieren en/of de kaart van uw eventuele hospitalisatieverzekering
 • naam en adres van uw huisarts
 • bloedgroepkaartje
 • voor de materniteit: trouwboekje of erkenningsformulier
 • voor personen met een buitenlands domicilie:
  • EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring
  • Andere: formulier buitenlands ziekenfonds of -verzekering, garantieverklaring

Spoedopname

Bij spoedopname wordt gevraagd om voornoemde documenten zo vlug mogelijk te bezorgen aan het onthaal (indien dit niet gebeurt, moeten wij alle rekeningen volledig te uwen laste opmaken).

Arbeidsongeval

Indien uw verzorging of onderzoeken het gevolg zijn van een arbeidsongeval, vorderen wij de kosten rechtstreeks van de verzekering, behalve het kamersupplement want dit is altijd ten laste van de patiënt. Dit is echter enkel mogelijk indien u het ongeval aangeeft aan de verzekering en indien wij over de juiste gegevens beschikken:

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering van de werkgever
 • eventueel schadegevalnummer
 • andere ongevallen (sport-, school-, verkeersongevallen) worden via uw ziekenfonds geregeld. Het remgeld kan u zelf terugvorderen van de verzekering.

Indien de facturen toch bij u thuis komen, dient u de rekening niet door te sturen naar de verzekering, maar terug te bezorgen aan de dienst patiëntenadministratie van de campus Henri Serruys met vermelding dat het om een arbeidsongeval gaat, de datum van het ongeval en het polisnummer.

Documenten voor de registratie van het arbeidsongeval zijn te verkrijgen aan het onthaal en op de spoedgevallendienst.

Geneeskundig

 • verwijsbrief van uw arts
 • bloedgroepkaart
 • eventuele medische documenten (labo-uitslagen, RX-foto's)
 • lijst van geneesmiddelen die u geregeld neemt (melding dosis, inname tijdstip en eventueel kopie van het toelatingsattest van de adviserend geneesheer)
 • eventueel dieetvoorschrift
 • geneesmiddelenvoorschrift voor NMBS

Persoonlijk

 • persoonlijke- en nachtkledij
 • kamerjas en pantoffels
 • toiletbenodigdheden: kam of borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken en washandjes
 • eventueel leesbril, lectuur, …

Ontslag

Zodra u voldoende hersteld bent, deelt uw behandelende arts u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag gebeurt meestal in de voormiddag tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De hoofdverpleegkundige zorgt voor de administratieve afwerking van uw dossier. Spreek het vertrekuur af met de verpleegkundige en breng uw familie hiervan op de hoogte. Zo nodig kan de sociale dienst instaan voor de organisatie van het vervoer.

Indien u om een bepaalde reden tegen het advies van de artsen het ziekenhuis vroeger wenst te verlaten, dan ondertekent u een verklaring waarbij u de arts en het ziekenhuis ontslaat van alle aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen voortvloeiend uit uw voortijdig vertrek.