Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Ombudsdienst >  Campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius

Campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius

Contactgegevens

Tel: 050 45 20 41
E-mail: ombudsdienst.brugge@azsintjan.be

 

Voorstelling

Vragen, klachten en problemen worden het best opgelost op de plaats waar ze ontstaan. Het is dan ook aangeraden meteen te overleggen met de rechtstreekse betrokkenen: de geneesheer, de (hoofd)verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker. Als dit echter te moeilijk is, kunt u steeds een beroep doen op de ombudspersoon als interne bemiddelaar. Deze ombudsfunctie bevestigt onze traditie van informele beschikbaarheid en luisterbereidheid voor onze patiënten via een gestructureerde klachtenbehandeling en patiëntenenquête.
Dankzij de ombudsdienst kan de patiënt binnen de ziekenhuisorganisatie rechtstreeks zijn/haar vragen of klachten kwijt in verband met zijn/haar hospitalisatie, behandeling, relatie met de beroepsbeoefenaar of andere ziekenhuismedewerkers, de organisatie van het ziekenhuis, administratief-financiële problemen of zijn/haar privacy.

De ombudspersoon is te bereiken:

  • op de ombudsdienst: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
  • telefonisch op het nummer 050 45 20 42 (secretariaat 050 45 20 41 of dossierbeheer 050 45 20 58)
  • per fax via 050 45 39 17
  • per e-mail via ombudsdienst.brugge@azsintjan.be

De ombudsfunctie werd erkend door de Wet over de Rechten van de Patiënt van 22 augustus 2002 (BS 26 september 2002) en het KB van 8 juli 2003 (BS 26 augustus 2003).

Lees hier het huishoudelijk reglement.


Waar vind ik de afdeling?

Volg route 020