Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Mijn dossier

Mijn dossier

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij dat uw administratieve, medische en paramedische gegevens bevat.
Wenst u informatie over de inhoud dan kan u zich wenden tot het secretariaat van de hoofdgeneesheer-directeur.  

U kan via digitale weg en conform de vereisten en veiligheidsprocedures van de overheid (eHealth) bepaalde informatie uit uw dossier opvragen en dit via één portaal die toegang biedt tot de verschillende ziekenhuizen waar u in behandeling bent. De ziekenhuizen bepalen hierbij zelf welke informatie ze online beschikbaar stellen. Dit hangt af van de technische mogelijkheden van het digitale patiëntendossier dat in het ziekenhuis gebruikt wordt. U vindt er wel steeds uw digitale röntgenfoto's terug en kan binnenkort ook uw afspraken in de verschillende ziekenhuizen nakijken.
U moet vooraf eenmalig uw geïnformeerde toestemming geven. Door het geven van die toestemming kunnen Belgische zorgverleners met wie u een recente behandelrelatie hebt tevens uw gezondheidsgegevens uit de verschillende ziekenhuizen opvragen.
U geeft uw toestemming via uw PC thuis met behulp van uw elektronische identiteitskaart, in het ziekenhuis, bij de huisarts, in het ziekenfonds of bij de apotheker.
Meer informatie vindt u op www.patientconsent.be.

Na het éénmalig geven van uw toestemming krijgt u toegang tot uw dossier via www.cozo.be - link patiënten.

Beschikt u niet over een identiteitskaartlezer of kent u de pincode van uw identiteitskaart niet meer, dan kan u ook nog terecht op de lokale patiëntenportaalsite van ons ziekenhuis.
Deze toegang gebeurt met uw rijksregisternnummer en een wachtwoord. Via de lokale patiëntenportaalsite heeft u geen overzicht van de gegevens in de andere ziekenhuizen. U kan er wel uw afspraken nakijken en eventueel een afspraak boeken met behulp van een verwijzingscode die u kreeg bij de huisarts.
Klik hiervoor op http://patientportaal.azsintjan.be/

Tot slot kan u via de link http://images.azsintjan.be/ ook uw digitale beelden opvragen. Deze toegang is beveiligd met een code die u ontvangen heeft na het onderzoek. Via die code heeft u alleen toegang tot de beelden van dat specifieke onderzoek. Dit is ook een handige en snelle werkwijze voor de huisarts.

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij dat uw administratieve, medische en paramedische gegevens bevat.
Wenst u informatie over de inhoud dan kan u zich wenden tot het secretariaat van de hoofdgeneesheer-directeur.