Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Levensovertuigingen >  Campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius

Campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius

 • Morele, godsdienstige en filosofische bijstand

U hebt het recht het bezoek te vragen en te ontvangen van een bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een moreel consulent die bijstand verleent vanuit een humanistisch vrijzinnige levensvisie.
Hieronder vindt u de namen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis. U kunt echter het bezoek van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een andere moreel consulent vragen. In dat geval dient u ons zijn naam, adres en telefoonnummer (indien u dit kent) op te geven. Wij doen ons uiterste best u in de mate van het mogelijke voldoening te schenken.
Als u een bedienaar of moreel consulent wil raadplegen, dient u de invulstrook van dit formulier af te geven onder gesloten omslag aan de hoofdverpleegkundige, die de gevraagde perso(o)n(en) zal oproepen
Als u geen enkele bedienaar of vertegenwoordiger van een eredienst noch moreel consulent wenst te ontvangen, kan u ons dat ook laten weten. U bent in geen geval verplicht dit formulier in te vullen.


Namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis

 • Anglicaanse eredienst
  Rev. Augustine Nwaeke, Keerstraat 1, 8000 Brugge, t: 0499 707 265
 • Islamitische eredienst
  Aziz Karim Rajput en Ria Peene, t: 050 81 30 95 of t: 0479 29 79 47
 • Israëlitische eredienst
  Adath Yusraël vzw, t: 050 61 03 72
 • Moreel consulenten
  Mevr. Evelyne Jiroflee, t: 050 45 27 95
  Mevr. Marieke Denolf, t: 050 45 27 95
  Mevr. Chantal Wittebolle, t: 050 45 16 85 (campus SFX)
 • Orthodoxe eredienst
  Priester Bernard Peckstadt, de Vrièrestraat 19, 8301 Knokke-Heist, t: 0476 49 95 77
 • Protestantse eredienst
  Dom. Frans van der Sar, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek, t: 050 35 50 84
 • Rooms-katholieke eredienst (t: 2456)
  E.H. Piet Vandevoorde, t: 050 45 97 41
  Campus Sint-Jan
  Dhr. Luc Boudens, t: 050 45 24 57
  Dhr. Jos Robberecht, t: 050 45 24 58
  Mevr. Ingrid Espeel, t: 050 45 96 54
  Campus SFX
  Mevr. Dominique Obreno, t: 050 47 03 46
  Dhr. Jos Desmeth, t: 050 47 03 44