Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Levensovertuigingen >  Campus Henri Serruys

Campus Henri Serruys

Morele, godsdienstige en filosofische bijstand

U hebt het recht het bezoek te vragen en te ontvangen van een bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een moreel consulent die bijstand verleent vanuit een humanistisch vrijzinnige levensvisie. Hieronder vindt u de namen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis. U kunt echter het bezoek van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een andere moreel consulent vragen. In dat geval dient u ons zijn naam, adres en telefoonnummer (indien u dit kent) op te geven. Wij doens ons uiterste best u in de mate van het mogelijke voldoening te schenken.
Als u een bedienaar of moreel consulent wil raadplegen, dient u de invulstrook van dit formulier af te geven onder gesloten omslag aan de hoofdverpleegkundige, die de gevraagde perso(o)n(en) zal oproepen. Als u geen enkele bedienaar of vertegenwoordiger van een eredienst noch moreel consulent wenst te ontvangen, kan u ons dat ook laten weten. U bent in geen geval verplicht dit formulier in te vullen.

Namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis

 

Angelicaanse eredienst

 • Reverend dr. Augustine Nwaekwe, t: 0499 70 72 65

Evangelische kerk

 • Predikant Xavier Coucke, Marc De Pelder, Stuiverstraat 196, 8400 Oostende, t: 059 70 44 22

Islamitische eredienst

 • Dhr. Ali Aftab, Romestraat 85, 8400 Oostende, t: 059 80 02 63 - t: 0495 86 44 22
 • Mevr. Nathalie Van Acker, H. Conscience plein 5, 8400 Oostende, t: 0477 22 09 36

Israëlitische eredienst

 • Rabbijn A. Benizri, Rue du Charme 26/1, 1190 Brussel, t: 02 343 82 09
 • Dhr. Maurice Diaine, Filip Van Maestrichtplein 3, 8400 Oostende, t: 0474 61 65 23

Jehova's Getuigen

 • Dhr. L. Stevens, Amsterdamstraat 59/4, 8400 Oostende, t: 059 50 85 83 - t: 0497 30 20 70

Moreel consulent

 • Mevr. Conny Verkest, t: 059 55 52 62 - t: 0497 59 57 61

Orthodoxe eredienst

 • Priester Bernard Peckstadt, de Vrièrestraat 19, 8301 Knokke-Heist, t: 0476 49 95 77

Protestantse eredienst

 • Andries Boekhout, Vaartstraat 11 (1ste verdiep), 8400 Oostende, t: 059 31 59 39

Rooms-katholieke eredienst

 • Aalmoezenier Piet Vandevoorde, t: 059 55 50 72