Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg - Werken aan kwaliteit

Het aanbieden van veilige, kwaliteitsvolle en innovatieve referentiezorg voor iedereen is een prioritaire doelstelling van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle artsen en medewerkers zetten zich dagdagelijks in voor patiënten en bezoekers met veel aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Om een cultuur van voortdurende verbetering te helpen ondersteunen besliste het ziekenhuis eind 2014 om te gaan voor een kwaliteitslabel.

Dat label krijg je niet zomaar. Je moet als ziekenhuis bewijzen dat je voldoet aan een hele reeks standaarden. Dit proces noemt accrediteren. Het ziekenhuis koos voor een internationaal instituut uit de USA om deze accreditering te doen: Joint Commission International (JCI).

JCI werkte een set van 316 standaarden en 1.100 meetbare onderdelen uit die het hele veld van patiëntenzorg omvatten: van aanmelding - over behandeling en verzorging - tot ontslag. Ook de technische ondersteuning en infrastructuur komen aan bod. Als we slagen in de test krijgen we als ziekenhuis een gold seal of approval®, een gouden label dat garant staat voor een kwalitatief hoogstaand ziekenhuis.

JCI is geen doel op zich. Het is een hefboom om de ingeslagen weg richting het werken aan tal van kwaliteitstrajecten verder te zetten.


Patiëntentevredenheid

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde de Vlaamse Patiënten Peiling, een instrument om patiënttevredenheid en patiëntenervaringen te meten. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV maakt het hele jaar door gebruik van de vragenlijst. De resultaten van die patiëntenenquêtes worden gebruikt om de zorg nog meer en beter af te stemmen op de wensen en noden van de patiënten.

Op de website www.zorgkwaliteit.be vind je o.a. een overzicht van de resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling in 2014:
Klik hier om de resultaten te bekijken.  

 

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Het aanbieden van veilige, kwaliteitsvolle en innovatieve referentiezorg voor iedereen is een prioritaire doelstelling van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Dit houdt in dat mee op basis van objectieve metingen, we er continu naar streven om de onderliggende organisatiestructuur en werking waar mogelijk te verbeteren.

KwaliteitsindicatorenIndicatorenproject

"Weten is meten". Daarom worden aspecten van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg opgevolgd aan de hand van meetbare elementen, indicatoren genoemd. Analyse hiervan, mede in vergelijking met resultaten van andere ziekenhuizen of met internationaal aanvaarde standaarden, helpt ons om aandachtspunten te identificeren en verbeteracties vorm te geven. Tegelijkertijd willen we deze indicatoren publiek kenbaar maken, om aldus zorgverleners en patiënten zo goed mogelijk te informeren.

Ons ziekenhuis neemt deel aan het Vlaams Indicatoren Project (VIP) voor borstkankerpatiënten. We willen onze goede resultaten kenbaar maken via onze eigen website. Om het u gemakkelijk te maken, publiceren we de gegevens parallel met diegene van andere ziekenhuizen die u via de website zorgkwaliteit.be kan terugvinden. Onze eigen publicatie laat ons toe extra duiding te geven.

1/ Bij hoeveel % van onze borstkankerpatiënten is de hormoon-en /of herceptinegevoeligheid bepaald?

             Ons cijfer: 99,4 %

             streefwaarde: 90 - 100 %

2/ Bij hoeveel % van onze borstkankerpatiënten werd de diagnose bevestigd door cel-en/of weefselonderzoek?

             Ons cijfer:  99,4%

             Streefwaarde: 80-100%

3/ Bij hoeveel % van onze borstkankerpatiënten die in een vroegtijdig stadium gediagnosticeerd worden, is een mammo- en/of echografie uitgevoerd in de 3 maanden voor de borstoperatie?

             Ons cijfer: 98,1%

             Streefwaarde: 90-100%

Duiding: 23.8 % van onze patienten ondergaan ook een MRI van de borst. Deze MRI kan bijkomende diagnostische informatie leveren, vooral bij lobulaire carcinomen en mbt. multifocaliteit.

4/ Hoeveel % van de borstkankerpatiënten worden besproken op een overleg met verschillende disciplines?

            Ons cijfer:  95,1 %

             Streefwaarde : 90-100%

Duiding: dit overleg heet MOC= multidisciplinair oncologisch consult. Hierbij zijn ook paramedici aanwezig ( zorgexperten borst, psychologen..). Het aangegeven cijfer heeft betrekking op degeopereerdepatiënten die binnende2 maandeneen MOC krijgen, vooralleborstkankerpatiënten samen  bedraagt dit cijfer 92.4 % binnende 3maandenna incidentie.

5/ Hoeveel % van de borstkankerpatiënten met een vroegtijdig stadium krijgen een borstsparende ingreep?

            Ons cijfer: 62,2 %

            Streefwaarde: 50-80 %

Duiding: dit is een goed cijfer, zeker in het kader van frekwent gebruik van expertechografie en MRI waarbij meer multifocale tumoren worden gedetecteerd die vaker leiden tot een niet-borstsparende ingreep.

6/ Hoeveel % van de borstkankerpatiënten krijgen radiotherapie na een borstsparende ingreep?

            Ons cijfer:  95,7 %

            Streefwaarde: 90-100 %

7/ Hoeveel % van de patiënten met uitgezaaide borstkanker krijgen chemotherapie of hormonale therapie?

            Ons cijfer: 91,9 %

            Streefwaarde: 80-100%

Duiding: soms zien we, in overleg met patiënte en familie, af van een algemene antitumorale behandeling bv. een 80-jarige patiënte met een uitgezaaide niet-hormoongevoelige tumor wordt niet altijd behandeld omdat chemotherapie wel eens te belastend kan zijn. Het ziekenhuis beschikt over een goed palliatief team dat mee instaat voor de begeleiding van palliatieve patiënten

8/  '5 jaars-overleving': hoeveel % van alle borstkankerpatiënten zijn nog in leven 5 jaar na hun diagnose?

            Ons cijfer: 83,8 %

Duiding: ook niet-borstkanker sterfte wordt in deze groep meegerekend. Bij het gegeven dat 30,8 % van onze patiënten bij diagnose ouder is dan 70 jaar, is ook dit cijfer als goed te beschouwen

9/ '5 jaarsoverleving' gecorrigeerd voor leeftijd en stadium waarbij ook niet-geopereerde patiënten worden geïncludeerd:

            Ons cijfer          voor leeftijd < 50 jaar: 92,5 %

                                   voor leeftijd 50-69 jaar: 86,4 %

                                   voor leeftijd > 70 jaar: 75,5 %

            Ons cijfer          voor stadium I: 94,8 %

                                   voor stadium II: 89,8 %

                                   voor stadium III: 77,7 %

10/ 'Relatieve 5 jaarsoverleving': bij dit cijfer wordt alleen het overlijden aan borstkanker meegerekend.

           Onze cijfers:

                       voor alle patiënten: 5- jaarsoverleving van 92,4 %

                       voor alle geopereerde patiënten: 5- jaarsoverleving van  97,9 %            

 

Nota: voor punt 8-9-10 geeft de website zorgkwaliteit.be geen streefcijfers weer.