Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Afdelingen

Afdelingen

Ombudsdienst


Contactgegevens

Voorstelling

 • campus Sint-Jan

  Vragen, klachten en problemen worden het best opgelost op de plaats waar ze ontstaan. Het is dan ook aangeraden meteen te overleggen met de rechtstreekse betrokkenen: de geneesheer, de (hoofd)verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker. Als dit echter te moeilijk is, kunt u steeds een beroep doen op de ombudspersoon als interne bemiddelaar. Deze ombudsfunctie bevestigt onze traditie van informele beschikbaarheid en luisterbereidheid voor onze patiënten via een gestructureerde klachtenbehandeling en patiëntenenquête.
  Dankzij de ombudsdienst kan de patiënt binnen de ziekenhuisorganisatie rechtstreeks zijn/haar vragen of klachten kwijt in verband met zijn/haar hospitalisatie, behandeling, relatie met de beroepsbeoefenaar of andere ziekenhuismedewerkers, de organisatie van het ziekenhuis, administratief-financiële problemen of zijn/haar privacy.
  De ombudspersoon is te bereiken:
  - op de ombudsdienst: (tijdens de kantooruren)
  - telefonisch op het nummer 050 45 20 42 (secretariaat 050 45 20 41 of dossierbeheer 050 45 20 58)
  - per fax via 050 45 39 17
  - per e-mail via ombudsdienst.brugge@azsintjan.be

  De ombudsfunctie werd erkend door de Wet over de Rechten van de Patiënt van 22 augustus 2002 (BS 26 september 2002) en het KB van 8 juli 2003 (BS 26 augustus 2003).

  Het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst ligt ter inzage bij het onthaal van het ziekenhuis.

Waar vind ik de afdeling?

 • campus Sint-Jan

  Volg route 020

 • campus Henri Serruys

  Volg route 11