Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Afdelingen

Afdelingen

Ziekenhuisinfectiebeheersing


Contactgegevens

Voorstelling

 • campus Sint-Jan

  Ziekenhuishygiëne gaat over het opsporen, bestrijden en vermijden van ziekenhuisinfecties; dit zijn infecties die de patiënt oploopt tijdens zijn ziekenhuisverblijf en die er al dan niet het gevolg van zijn. Ziekenhuishygiëne heeft als dusdanig niets te maken met de persoonlijke hygiëne of de arbeidshygiëne van het personeel.

  Het team voor ziekenhuishygiëne, zoals beschreven in het KB van 2007, functioneert in het AZ Sint Jan AV sinds meer dan 10 jaar in de structuur van een afzonderlijke dienst, waarin één geneesheer-diensthoofd en 3 verpleegkundigen-hygiënisten samenwerken.

  De taken van de ziekenhuishygiënisten zijn vanaf 2007 prioritair gericht op de daadwerkelijke beheersing van ziekenhuisinfecties (infection control).

  Het team voor ziekenhuishygiëne is rechtstreeks verantwoordelijk voor de in het KB beschreven taken, waarvan het impact op het beheersen van ziekenhuisinfecties duidelijk bewezen is (infection control), te weten:

  • Uitwerken en opvolgen van het beleid om overdracht van ziekenhuiskiemen tussen patiënten en personeel en vice-versa te vermijden;

  • Het opsporen en bestrijden van epidemieën;

  • Raadgeven bij het bouwen of verbouwen, de activiteit in het operatiekwartier en het verloskwartier en de aankoop van materialen;

  • Richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad in het AZ Sint Jan AV implementeren;

  • Informatie en ervaring met andere instellingen uitwisselen binnen het kader van het regionaal platform voor ziekenhuishygiëne. Het AZ Sint Jan coördineert trouwens de werking van dit platform.  Het team voor ziekenhuishygiëne stelt een algemeen strategisch plan op evenals een jaarlijks beleidsplan, een jaarlijks activiteitenverslag en een jaarlijks verslag over de werking van het team. Het team moet performant zijn en streven naar goede resultaten.

Waar vind ik de afdeling?

 • campus Sint-Jan

  Volg route 395

 • campus Henri Serruys

  Volg route 66