Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Visie en missie

Visie en missie


Innovatieve referentiezorg voor iedereen.

Visie

  • Innovatie: vernieuwend
  • Referentie: referentie in de regio, sturend in het centrum van het zorgnetwerk
  • Zorg: zorgen voor patiënten en medewerkers door een persoonlijke aanpak
  • Voor iedereen.


Missie

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg.
  • Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden.
  • Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers.
  • Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert.
  • Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen.
  • Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.