Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Week van het Hart 2017

Week van het Hart 2017

In België zijn hart- en vaatziekten zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak. Gelukkig is er de laatste jaren grote vooruitgang geboekt in zowel de vroegtijdig herkenning als de gepaste behandeling van hart- en vaatziekten.

Indien hun aandoening tijdig wordt opgespoord, is er vandaag de dag een zeer goede behandeling mogelijk van patiënten met kransslagaderaandoeningen (hartinfarct, zuurstofgebrek aan de hartspier), een hartritmestoornis, hartfalen of een hartklepafwijking.

De dienst cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV speelt hierin een voortrekkersrol, wat ertoe bijdroeg dat de mensen in Noord-West-Vlaanderen en het Meetjesland vandaag opgevangen worden in een goed functionerend netwerk van cardiologiediensten (AZ Alma, AZ Sint-Lucas …).

Onze dienst neemt ook het voortouw op het vlak van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Patiënten kunnen bijgevolg een beroep doen op de best mogelijke zorg, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Om deze cardiale zorg verder zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, investeert het ziekenhuis in medewerkers en infrastructuur. Deze week neemt de dienst cardiologie op campus Sint-Jan een nieuwe hartkatheterisatiezaal in gebruik. Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk om ook onze toekomstige patiënten de beste zorg op de veiligste wijze toe te dienen.

 

Laatst gewijzigd Monday, September 25, 2017 om 9:16 AM