Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Extra aandacht voor patiënten met dementie

Extra aandacht voor patiënten met dementie

Vandaag, op donderdag 21 september, is het Werelddag Dementie met als thema ‘Dementie in Beweging’. Ons Centrum voor Cognitieve Stoornissen wil daarom extra aandacht vragen voor de patiënten met dementie die hier dagelijks behandeling en begeleiding krijgen.

Dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, is een confronterende aandoening waarvoor we nog steeds geen genezende behandeling hebben. Een goede diagnostiek, behandeling en begeleiding zijn evenwel belangrijk. Ze kunnen de levenskwaliteit van personen met dementie duidelijk verbeteren. Dit proberen wij dagelijks te doen via ons centrum. We hanteren een kwaliteitsvolle doorgedreven multidisciplinaire diagnostiek en een behandeling die o.a. geheugenrevalidatie omvat. Daarbij werken we intensief samen met andere zorgteams binnen en buiten het ziekenhuis.

In onze behandeling en begeleiding proberen we steeds verder te kijken dan de ziekte alleen en voldoende belang te hechten aan de mens die achter deze aandoening schuilgaat. We houden daarbij niet alleen rekening met de persoonlijke levensgeschiedenis, de wensen en de leeftijd van de patiënt, maar net zo goed met diens eigen visie op de toekomst. Daarnaast besteden we in ons zorgconcept veel aandacht aan mantelzorgers en familieleden, want de ziekte heeft ook op hun leven een ingrijpende impact.

Door actief mee te werken aan wetenschappelijke studies probeert het Centrum voor Cognitieve Stoornissen zijn steentje bij te dragen aan de moeilijke zoektocht naar een effectieve behandeling voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

Een vroegtijdige diagnose van dementie is belangrijk. Zo kan er op tijd een ondersteunende medicamenteuze behandeling opgestart worden. Een vroegtijdige diagnose helpt bovendien zowel de persoon met dementie zelf als zijn naasten om de symptomen en de veranderingen beter te begrijpen, er beter te leren mee omgaan en tijdig de gepaste maatregelen te nemen.

Maak je je zorgen omtrent je geheugen? De huisarts kan jou verwijzen naar ons centrum.

Mogelijke tekenen van een abnormale vergeetachtigheid:

 • Toenemende vergeetachtigheid met meestal typische problemen met het kortetermijngeheugen, waarbij ook het aanleren van   nieuwe dingen moeilijker wordt.
 • Minder goed kunnen plannen en organiseren bv. bij het koken of boodschappen doen.
 • Taalproblemen zoals abnormaal moeilijk op woorden kunnen komen.
 • Moeilijker kunnen rekenen en omgaan met je geldzaken.
 • Gedragsverandering
  - als je omgeving bv. zegt dat je meer gelaten of, omgekeerd, prikkelbaarder of onrustiger geworden bent
  - angstig worden in nieuwe of ongekende situaties
 • Slaapproblemen

Mensen met dementie hebben er alle baat bij om hun (resterende) cognitieve vermogens zo goed mogelijk op peil te houden!
Daarom is het belangrijk om:

 • intellectueel actief te blijven: lezen, woordspelletjes, hobby's of muziek beoefenen, …
 • sociaal actief te blijven: blijf mensen ontmoeten! Een gebrek aan sociale contacten bevordert geheugenproblemen.
 • gezond & evenwichtig te eten
 • veel te bewegen: veel bewegen is goed voor het geheugen, ook bij mensen met dementie. Er is daarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs. Daarom is 'bewegen' het perfecte thema voor de werelddag dementie!

Meer info: www.azsintjan.be/centrum-voor-cognitieve-stoornissen

 

Laatst gewijzigd Thursday, September 21, 2017 om 10:22 AM