Back to top

Disclaimer

Legal Disclaimer

Alle informatie op deze site wordt door het AZ Sint-Jan met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst AZ Sint-Jan elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer het AZ Sint-Jan verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is NIET gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteurs(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor de webmaster of AZ Sint-Jan in het algemeen.

Verwijzing

De website bevat verwijzingen naar andere informatiebronnen die door anderen dan AZ Sint-Jan worden beheerd. AZ Sint-Jan is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.

Privacy van gegevens

Het ziekenhuis verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan 'gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.
Het ziekenhuis verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.
Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

Meer informatie: ICT-dienst