Back to top

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Wij hebben een multidisciplinair tema ter beschikking, zodat een combinatie van psychiatrische, psychologische en psychotherapeutische begeleiding mogelijk is. Dit team bestaat uit drie kinder- en jeugdpsychiaters en twee psychologen. We bieden individuele therapie, gezinstherapie, medicijnentherapie en/of advies en educatie voor opvoeders/verzorgers. We betrekken, naast de ouders, eventueel de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en/of de huisarts bij de behandeling.

Concreet kan de begeleiding bestaan uit (test)onderzoek, oplossingsgerichte gespreks- of speltherapie, sociale vaardigheidstraining in groep, medische ondersteuning, gesprek met ouders/opvoeders en gezinstherapie.
Hiervoor werken we zoveel mogelijk samen met personen uit de directe omgeving van het kind/jongere.

Werkwijze

Bij de Kinder- en jeugdpsychiatrie op campus Sint-Franciscus Xaverius helpen we ouders en hun kinderen bij psychische en gedragsproblemen. Dat doen we door bijvoorbeeld:

  • sessies te organiseren voor ouders/opvoeders en kinderen/jongeren tot 18 jaar voor onderzoek en behandeling bij psychische, psychosomatische en sociale problemen.
  • een denkkader geven waarin we samen biologische, psychologische en sociale factoren bekijken. Zo bepalen we hoe we het kind/de jongere en zijn (gezins)context het best helpen.

Op de raadpleging Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen ouders en hun kinderen/jongeren tot 18 jaar terecht voor ambulante begeleiding. Wij leggen ons toe op hulpverlening bij verschillende moeilijkheden in de ontwikkeling waaronder aandachtsstoornissen, autismespectrumstoornissen, gedrags- en sociaal-emotionele moeilijkheden, opvoedingsproblemen en psychosomatische klachten. 

Aanmeldingen

Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van bijvoorbeeld: huisarts, kinderarts, CLB-arts of andere dienst.
Er is een verwijsbrief nodig van een arts bij een eerste contact. 

Op 01-10-2009 werd gestart met een samenwerkingsverband tussen kinder- en jeugdpsychiaters van AZ Sint-Lucas en van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende onder de naam KAS (Kinder- en Jeugdpsychiatrische Afdelingen Samen, regio Brugge).  De artsen spreiden hun activiteit over beide ziekenhuizen.  Deze bundeling van krachten schept nieuwe mogelijkheden naar de toekomst. 

Klik hier voor de folder.