Back to top

LABORATORIUMGENEESKUNDE

De dienst Laboratoriumgeneeskunde voert laboratoriumanalyses uit voor andere diensten in het ziekenhuis. Voor de precieze analysemogelijkheden kijkt u best in onze labogids.

Opbouw dienst

De dienst bestaat uit drie klinische laboratoria: de activiteitencentra op campus Sint-Jan, op campus Henri Serruys en in het Zeepreventorium. Ze zijn erkend door het federaal ministerie van sociale zaken en volksgezondheid onder het erkenningsnummer 31628.

Op campus Sint-Jan omvat de dienst ook drie erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal, namelijk voor reproductieve cellen en weefsels, hematopoëtische stamcellen en lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel.
De banken voor menselijk lichaamsmateriaal bewaren en bewerken reproductief menselijk lichaamsmateriaal, menselijk lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel en hematopoëtische stamcellen. Onze dienst helpt, samen met andere Belgische stamceldonorcentra, gezonde vrijwillige stamceldonoren rekruteren. Bovendien zorgen wij voor logistieke en analytische ondersteuning van klinische en wetenschappelijke studies en analyses in het kader van bedrijfsgeneeskunde.

Dienstverlening

Op campus Sint-Jan en campus Henri Serruys analyseren we zowel monsters afkomstig van opgenomen patiënten als van ambulante patiënten (die bij een huisarts of externe specialist op consultatie geweest zijn). We analyseren ook monsters die vanuit andere instellingen of laboratoria naar ons gezonden zijn. Het laboratorium in het Zeepreventorium werkt uitsluitend voor eigen patiënten.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde volgt een systeem van Integrale Kwaliteitszorg in overeenstemming met de ISO 15189:2012 norm en is geaccrediteerd in de domeinen Moleculaire biologie (Hematologie, Microbiologie, Immunohematologie en Prenatale diagnostiek), Genetica, Hematologie (Basis hematologie, Flowcytometrie, Stolling en hemostase) en Chemie (Basis chemie, Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling en Endocrinologie). Zie ook accreditatiecertificaat 379-MED met bijhorende toepassingsgebied. De analyses die vallen onder het medisch deelgebied weefselcompatibiliteit zijn bijkomend geaccrediteerd volgens de EFI standaard. Welke testen onder accreditatie vallen vindt u eveneens terug in de labogids.

De klinische biologen staan u graag te woord voor klinisch advies betreffende aanvragen en interpretaties van resultaten, meetonzekerheid en voor verdere informatie.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde staat garant voor de professionele omgang met vertrouwelijke gegevens/deontologie.