Back to top

ALLERGIETEAM

Sinds mei 2015 werken specialisten van diverse diensten samen in het multidisciplinair Allergieteam om innoverende en kwalitatief hoogstaande zorg rond allergie te bieden aan patiënten en verwijzende artsen. Allergiegerelateerde procedures zijn ziekenhuisbreed geüniformeerd en complexe patiënten worden op een multidisciplinaire staf besproken.

De afgelopen 40 jaar nam de prevalentie van allergie in sterke mate toe. Een kwart van de bevolking heeft klachten van allergie en dit stijgt jaar na jaar. Ze komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor en de presentatievorm ervan kan zeer verscheiden zijn. Dit vormt wereldwijd een belangrijk probleem, zowel voor de bevolking als voor het gezondheidssysteem dat hierop dient in te spelen.

Samenstelling

Verschillende diensten op campus Sint-Jan volgen reeds jaren patiënten met allergie. Omdat niet altijd duidelijk was bij welke arts en op welke dienst de patiënt het best gevolgd werd, zijn alle krachten sinds mei 2015 gebundeld in het multidisciplinair Allergieteam. De diensten Huidziekten, Maag-, Darm- en Leverziekten, Laboratoriumgeneeskunde, Neus-, Keel- en Oorziekten, Kinderziekten, Longziekten en Spoedopname maken hier deel van uit. Binnen het team speelt de allergieverpleegkundige een centrale rol. Zij organiseert de opleiding en zorgt voor de communicatie en standaardisatie van allergieprotocollen binnen het ziekenhuis. Ze begeleidt ook belangrijke diagnostische of therapeutische handelingen. Ook de diëtisten zijn actief betrokken bij het advies en de begeleiding van patiënten met een voedingsallergie. Patiënten en ouders kunnen rechtstreeks een afspraak maken bij hen.

De allergietelefoon

Het nummer 050 45 96 96 leidt naar de centrale allergietelefoon. Zowel artsen als patiënten kunnen via deze weg een afspraak maken. Afhankelijk van de klacht waarmee de patiënt zich presenteert, volgt een doorverwijzing naar de meest geschikte afdeling. Indien niet meteen duidelijk is op welke afdeling de patiënt kan geholpen worden, kan deze rechtstreeks met de dienst contact opnemen.

De ‘Allergic March’

Bij kinderen zijn de presentatievormen van allergie vaak leeftijdsgebonden. Deze evolutie wordt de ‘Allergic March’ genoemd. Deze gaat van koemelkeiwitallergie en eczeem bij baby’s naar viraal geïnduceerde astma op kleuterleeftijd. Bij schoolgaande kinderen treedt allergische en inspanningsgebonden astma meer op de voorgrond, samen met allergische rhinoconjunctivitisklachten.

De presentatie van allergie op volwassen leeftijd is zeer divers. Een groot deel van de kinderen ontgroeit de atopische problemen tegen de adolescentie en behoudt de allergische rhinoconjunctivitisklachten. Sterk atopische kinderen blijven vaak klachten van eczeem en astma ervaren. Roken is een zeer belastende factor voor persisterende astma bij volwassenen. Elke presentatievorm van atopie kan evenwel ontstaan op volwassen leeftijd. Bij volwassenen komen voornamelijk allergische rhinoconjunctivitis, contacteczeem en chronische urticaria, wespen- en bijenallergie, alsook medicamenteuze allergieën frequent voor.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 juni 2018