Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Neonatale Intensieve Zorgen >  Voorstelling

Voorstelling

De afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV campus Sint-Jan is een gespecialiseerde afdeling die instaat voor de zorg van zieke pasgeborenen en te vroeg geborenen (prematuren). Het welzijn van ouders en kind staan 24 op 24 uur in het centrum van de belangstelling.

Het verwijsgebied van onze afdeling Neonatale Intensieve Zorgen omvat grotendeels de West-Vlaamse provincie als gezondheidsregio, met in totaal 1,1 miljoen inwoners, en bijna 12.000 bevallingen per jaar. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met alle kinderartsen in de ziekenhuizen van onze provincie. De taak van onze afdeling bestaat uit:

1. patiëntenzorg

  • t.a.v. patiënten met levensbedreigende ontregeling van alle orgaanfuncties
  • t.a.v. hun ouders, die een nauwe begeleiding en ondersteuning vergen in dergelijke onverwacht moeilijke omstandigheden na een geboorte

2. neonataal transport

  • onze afdeling is verantwoordelijk voor een efficiënte en dringende organisatie van het overbrengen van zieke pasgeborenen naar onze intensieve zorgen afdeling, alsmede het terug transfereren na herstel, dit naar het ziekenhuis van herkomst

3. onderwijs/opleiding

  • t.a.v. assistenten kindergeneeskunde

  • t.a.v. studenten verpleegkunde

4. wetenschappelijk onderzoek

  • poliklinische follow-up (verwijzende arts) met speciale aandacht voor psychomotore ontwikkeling is noodzakelijk ten einde een goed beeld te verkrijgen van de eigen resultaten wat betreft morbiditeit.