Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Labo >  Welkom

Welkom

De dienst Laboratoriumgeneeskunde bestaat uit drie klinische laboratoria (activiteitencentrum Sint-Jan, activiteitencentrum Henri Serruys en activiteitencentrum Zeepreventorium) en drie banken voor menselijk lichaamsmateriaal (reproductieve cellen en weefsels, hematopoiëtische stamcellen en lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel).

De 3 klinische laboratoria binnen de dienst Laboratoriumgeneeskunde zijn erkend door het federaal ministerie van sociale zaken en volksgezondheid onder het erkenningsnummer 31628 ( erkenning). De laboratoria binnen activiteitencentrum Sint-Jan en activiteitencentrum Henri Serruys fungeren als medisch ondersteunende dienst van het AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV waar laboratoriumanalyses worden uitgevoerd. De monsters kunnen afkomstig zijn van patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis (gehospitaliseerd) of patiënten die bij een huisarts of specialist op consultatie zijn geweest (ambulant). Ook kunnen monsters vanuit andere instellingen of laboratoria worden toegestuurd. Het laboratorium binnen activiteitencentrum Zeepreventorium werkt uitsluitend voor zijn eigen patiënten.

Naast het uitvoeren van laboratoriumgeneeskunde, staat de dienst Laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan ook in voor het bewaren en bewerken van reproductief menselijk lichaamsmateriaal (erkenning), menselijk lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel (erkenning) en hematopoiëtische stamcellen ( erkenning). Samen met andere Belgische stamceldonorcentra staat de dienst eveneens in voor het rekruteren van gezonde vrijwillige stamceldonoren. Bij de dienst Laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan kan u terecht voor logistieke en analytische ondersteuning van klinische en wetenschappelijke studies en analyses in kader van bedrijfsgeneeskunde.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde volgt een systeem van Integrale Kwaliteitszorg in overeenstemming met de ISO 15189:2012 norm en is geaccrediteerd in de domeinen Moleculaire biologie (Hematologie, Microbiologie, Immunohematologie en Prenatale diagnostiek), Genetica, Hematologie (Basis hematologie, Flowcytometrie, Stolling en hemostase) en Chemie (Basis chemie, Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling en Endocrinologie). Zie ook accreditatiecertificaat 379-MED met bijhorend toepassingsgebied. De analyses die vallen onder het medisch deelgebied weefselcompatibiliteit zijn bijkomend geaccrediteerd volgens de EFI standaard ( accreditatiecertificaat EFI). Welke testen onder accreditatie vallen vindt u eveneens terug in de labogids.

De klinisch biologen staan u graag te woord voor klinisch advies betreffende aanvragen en interpretaties van resultaten, meetonzekerheid en voor verdere informatie.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde staat garant voor de professionele omgang met vertrouwelijk gegevens / deontologie.

Via deze site wensen wij informatie aan te bieden aan aanvragers en medewerkers verbonden aan het AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV en het Zeepreventorium, externe aanvragers en patiënten.