Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Labo >  Online klachten

Online klachten

Online een klacht indienen

Indien u ontevreden bent over de dienstverlening van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, kan u een klacht indienen via onderstaande link.

Uw klacht wordt rechtstreeks naar de kwaliteitsverantwoordelijke van de dienst Laboratoriumgeneeskunde gestuurd. U wordt op de hoogte gesteld bij ontvangst en afhandeling van de geformuleerde klacht.

 Opmerking:

  • Hoe meer details u meegeeft omtrent uw klacht, des te nauwgezetter kan uw klacht behandeld worden.
  • Klachten zonder duidelijke vermelding van uw naam en emailadres worden eveneens geregistreerd. De gegrondheid van deze klachten wordt echter met de nodige voorzichtigheid bepaald.

Klik hier om een klacht in te dienen.