Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Labo >  Klinische studies en research

Klinische studies en research

De dienst Laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan biedt logistieke en analytische ondersteuning van klinische en wetenschappelijke studies.

Indien ondersteuning voor een studie wordt gewenst, dan dient u het laboratoriumsecretariaat ten laatste één (1) maand vóór aanvang van de studie te contacteren voor het maken van contractafspraken, volgens de Europese praktijkrichtlijnen voor klinische laboratoria.

De procedure start via het invullen van een aanvraagformulier voor klinische studie, te bezorgen aan het laboratoriumsecretariaat. De volgende documenten zijn daarbij verplicht mee te geven met het ingevulde formulier:

  1. een attest van goedkeuring door de ethische commissie,

  2. een kopij van het informed consent (indien van toepassing),

  3. de lab manual en/of een (korte) procedure van de staalverwerking.

Aan de hand van deze documenten evalueren wij de haalbaarheid van de contractafspraken en de conformiteit met de praktijkrichtlijnen. Vervolgens wordt dan een contractafspraak gemaakt met de firma of onderzoeker, en jaarlijks gereviseerd in ons kwaliteitssysteem.

 

Studies en projecten 2016 (kalibratiestatus toestellen en temperatuursmonitoring)

Rapport studies en projecten 2016 (status 01/01/2017)

Studies en projecten 2017 (Temperatuursmonitoring)