Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Klinische psychologie >  Algemeen >  Voorstelling

Voorstelling

Het AZ. Sint-Jan Brugge Oostende AV beschikt over een autonoom werkzame dienst klinische psychologie verdeeld over de 3 campussen.
De psycholoog die werkzaam is in een ziekenhuis heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. Hij heeft kennis van het omgaan met chronische of ernstige ziekten (somatisch of psychisch), de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen, alsook van het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties. Hij beheerst methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden en heeft kennis van de invloed van medicatie op gedrag, etc.

Op de afdeling klinische psychologie worden zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen onderzocht en behandeld.

 

De dienst Klinische Psychologie beoogt enerzijds een continuïteit voor de patiënt (dezelfde psycholoog doorheen het zorgtraject van de patiënt) en anderzijds een doorgedreven specialisatie op vlak van diagnose, advisering en begeleiding.

Vanuit een specifieke patiëntenwerking is de psycholoog ook ingeschakeld in het betreffende multidisciplinaire team, waar verslag wordt uitgebracht omtrent de psychische aspecten van het ziek zijn, zowel op een psychiatrische afdeling als een somatische afdeling.

 

Patiënten kunnen zowel op ambulante basis of tijdens een opname in het ziekenhuis gezien worden. De patiënten, die opgenomen zijn, krijgen evenwel onze prioritaire aandacht en zorg.

DIENSTVERLENING

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek is het objectiveren en in kaart brengen van persoonlijkheid, gedragsaspecten en/of cognitief functioneren van patiënten. Op grond van de vraagstelling en de eigen intake bepaalt de psycholoog welke tests worden afgenomen. Na afronding maakt de psycholoog een verslag op waarin de onderzoeksbevindingen, een antwoord op de vraagstelling en een advies (al dan niet aan de verwijzer) worden geformuleerd.

Begeleiding en psychotherapie

Begeleiding en therapie beogen het bieden van ondersteuning ten aanzien van de beleving en aanvaarding van het ziek -zijn, het herstellen van emotioneel evenwicht en het bevorderen van inzicht in en verandering van gedragsaspecten en persoonlijkheidsfactoren.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een vorm van informatieverlening/voorlichting die de patiënt (en zijn omgeving) inzicht geeft in bepaalde aspecten van zijn problematiek, bijvoorbeeld stresshantering en verwerking binnen de hartrevalidatie, rookstopbegeleiding, rugschool en oncologische revalidatie.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Deze hulpverlening, die in het ziekenhuis vooral plaats heeft rond chronische aandoeningen, beslissingsmomenten, belangrijke medische ingrepen, ... is begeleidend en raadgevend.

Prioritaire zorg voor opgenomen patiënten

Prioritaire zorg voor opgenomen patiënten kan met zich meebrengen dat heel af en toe ambulante afspraken (moeten) worden verplaatst. Hiervoor vragen wij uw begrip.

 

Tarieven 2016:

Beperkt onderzoek

40,80 €

Doorsnee onderzoek

71,40 €

Uitgebreid onderzoek

127,55 €

Individuele therapiesessie

25,50 €

Groepstherapie van 14 uur slaapkliniek

175,00 €

Uitlenen van Thermotron (1 week)

16,35 €

Verzuimde afspraak

15,70 €

Openen dossier en diagn. Interv. Of therapiesessie

30,65 €

Onderzoek mutualiteit

459,05 €

Groepstherapie 30 min

7,20 €

Groepstherapie 2 uur

28,60 €

Consultatie A.P. Gevangenis

91,80 €

Individuele therapiesessie (verzekering)

51 €

Beperkt onderzoek +

56,05 €

Openen van dossier en korte begroeting

11,30 €

Individuele therapiesessie (25' à 30')

10,20 €

 

Voor wie aan de voorwaarden voldoet is een sociaal tarief mogelijk.  Vraag dit na op het secretariaat of bij uw psycholoog.