Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Bezoekers >  Vind een afdeling

Vind een afdeling

Eenheid Voor Psychiatrische Spoedgevalleninterventie - Epsi


Contactgegevens

Voorstelling

 • campus Sint-Jan

  Eenheid voor Psychiatrische spoedgevalleninterventie (EPSI)
  Samenwerking AZ Sint-Jan - AZ Sint-Lucas

  • Wat is de EPSI ?

  De EPSI is een dienst voor opvang van personen die in een CRISISSITUATIE verkeren. Deze eenheid behoort tot de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan en is bedoeld voor mensen die niet of voor een zeer beperkte periode opgenomen worden. De opvang gebeurt door een psychiatrische equipe.

  • Wat doet de EPSI?

  De Epsi oriënteert iedereen die dringend psychiatrische hulp vraagt via een deskundige en snelle interventie. Dit impliceert geen opname. Indien opname toch noodzakelijk is, dan is deze zeer kort, met een maximum van 72 uur.
  Via een evaluatie trachten we te komen tot een klinische hypothese en een globaal beeld van de problemen. In overleg wordt gezocht naar een behandeling van het probleem. Eventueel wordt een planning voor langere termijn ontwikkeld.

  • Doelgroepen

  Naast algemene crisissituaties gaat het ook om zelfmoordpogingen, gebruikers van medicatie, alcohol of drugs, angst- of panieksituaties, relationele situaties, psychotische verwardheid enz..

  • Wat heeft de EPSI te bieden

  Mobiliseren van eigen hulpmiddelen, de situatie onder ogen leren zien, probleemverhelderende gesprekken, aanspreken van een steungroep, ... het zijn allemaal acties die door de spoedgevallendienst met zijn medische equipe en met het psychiatrisch team ondernomen worden. Indien nodig wordt ook medicatie gebruikt.

  • Hoe te werk gaan. Onze uitgangspunten :

  Acute crisissituatie multidisciplinaire benadering (bio-psycho-sociaal) probleemoplossend
  De factor tijd is belangrijk. Ondersteuning van partner, familie, enz. vinden we zeer essentieel. Overleg en samenwerking met betrokkene, met intra- en extramurale diensten zijn onmisbaar. Hierin wordt de keuze van de patiënt geëerbiedigd.
  Opname : indien toch noodzakelijk, voor een zeer beperkte tijd!

Waar vind ik de afdeling?

 • campus Sint-Jan

  Volg route 011