Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
MKA >  Tandheelkunde

Tandheelkunde

De afdeling Tandheelkunde van het AZ Sint-Jan te Brugge

 

verleent patiëntenzorg

verzorgt onderwijs aan studenten

begeleidt tandartsen tijdens het stagejaar

doet onderzoek

 

Stagecentrum K.U.Leuven

 

U wordt behandeld door studenten en stagiairs. Maar door de nauwgezette begeleiding door onze stafleden wordt steeds gestreefd naar een correcte behandeling en een vlot verloop van de behandelzittijden. Dit is niet steeds gemakkelijk. Misschien heeft u zelf wel eens ervaren dat behandelingen lang duurden, afspraken moeilijk te maken waren, u steeds nieuwe gezichten zag of dat de rekening anders was dan u verwachtte. Wij doen onze uiterste best om u als patiënt op universitair niveau de optimale zorg te geven en om ongemakken te vermijden. Onze organisatie is eigen aan de onderwijsopdracht die het stagecentrum op zich genomen heeft.

 

 

Centrum voor Gespecialiseerde Tandheelkunde

Naast de algemene tandheelkundige behandelingen voeren wij specialistische behandelingen uit zoals behandelingen van kaakgewrichtsklachten, behandelingen bij kinderen, orthodontie,  restauratieve tandheelkunde, esthetische tandheel­kunde, prothetische tandheelkunde, endodontische behandelingen, behandelingen onder algemene anesthesie of sedatie bij kinderen, bij angstige patiënten en mentaal gehandicapten waarbij een behandeling in de tandartsstoel niet mogelijk is.

Deze behandelingen worden uitgevoerd door de stafleden, allen tandartsen met een bijzondere vakbekwaamheid in een deelgebied van de tandheelkunde.